Starta civilkurageträning – En guide

För den som vill starta civilkurageträning på sin ort och är intresserad av att veta hur en förening fungerar, hur ett bildandemöte kan se ut eller hur en skickar medlemmar på tränarutbildning.

Medlemsvärvningsguide

Vi behöver vara minst 1000 medlemmar mellan 6-25 år varje år för att kunna söka ekonomiskt stöd från MUCF. Därför behöver vi värva!

Verksamhetsberättelse 2019

Läs om våra träningar, lokalföreningar, satsningar och statistik under året 2019.

Medlemsformulär 2020

Efter träningar eller om du representerar Vardagens civilkurage på mässor eller festivaler och inte har möjlighet att lägga in medlemmarna i medlemssystemet direkt, kan du använda dig av medlemsformuläret och lägga in dem senare.

Integritets- och personuppgiftspolicy

Så behandlar vi de personuppgifter vi får av medlemmar och andra som kontaktar oss.

Verksamhetsplan 2020

Läs om vad vi planerar att göra under året!

Stadgar

När en förening skapas behövs stadgar. Det är föreningens styrdokument som beskriver varför föreningen finns, vad den gör, och hur ett årsmöte ska gå till. Stadgan kan förändras genom att lägga förslag, eller motion, på årsmötet av medlemmar.

Ekonomi och blanketter

Här hittar du kassörsguiden, ekonomiska riktlinjer kring inköp och resor till exempel, blanketter för reseersättning, mallar och annat som har med ekonomi att göra.

Guide och checklista för lokalföreningar

Här ser du var en lokalförening förväntas göra o, vad riks kan hjälpa till med och exempel på ett årscykel för en lokalförening.

Policy

Här kan du läsa om våra grundläggande principer som vi utgår från i all vår verksamhet.

Guide extern kommunikation

Behöver du inspiration i kommunikationskanalerna? Här finns riktlinjer och uppmaningar i hur vi kommunicerar vad vi gör och hur vi gör det.

Bli medlem Gratis