top of page

dojo – en öppen träningsyta

 

Vi tränar civilkurage i en så kallad Dojo. Dojo är ett begrepp hämtat från japanskan och betyder en plats där vägen utövas eller plats för studier. En Dojo är en fysisk yta där träning i exempelvis kampsport eller meditation sker regelbundet. På samma sätt som aikido eller zenmeditation utövas i en Dojo, behöver vi en återkommande plats och tidpunkt för att utöva civilkurage. En civilkuragedojo skapar alltså ett forum för att träna, utforska och förfina ingripandetekniker som kan skapa samhällen utan våld, förtryck och diskriminering.

En annan sida av begreppet är att verksamheten i en Dojo fokuserar på kroppslig träning och kroppsligt lärande, inte förmedlande av åsikter, insikter eller information. Det innebär att en besökare i dojon bland annat övar upp nya reflexer, beteenden, reaktionsmönster, interaktionsformer, samtalstekniker, kroppsliga hållningar, rörelser och riktningar – ett fokus vi också har i vår civilkuragedojo. Detta betyder inte att Dojon är en anti-intellektuell plats utan att den analys och teori som bedrivs alltid förankras i praktiskt, erfarenhetsbaserat lärande.

En central del av Dojon är att träningen sker återkommande med jämna intervall, till exempel varje eller varannan vecka, på samma plats. Detta skapar förutsättningar för deltagare att få kontinuitet i sitt tränande, vilket i sin tur är ovärderligt för att lärdomar, reflexer och beteenden ska fastna. Om deltagare i Dojon endast kommer en gång skapas inte nya färdigheter och förmågor hos dem som individer eller som grupp. Att träna civilkurage behöver ske återkommande för att verkligen sätta sig i ryggmärgen och kunna utövas i vardagslivet.

En Dojo för civilkurageträning kan skapas på många olika platser, till exempel i ett kafé, ett klassrum, en fritidsgård eller i någons hem.

Vi har öppna civilkurageträningar i Dalarna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

21765684_1451505954946481_5629752876587677959_o.jpg
21731556_1446355845461492_8444980268741035819_o.png
27993624_1592278747535867_4523393963031391446_o.png
22047948_1456710991092644_1478096016678421718_o.png
22218336_1463612007069209_8771771721214966555_o.png
22519953_1469427039821039_1610090463036409031_o.png
23120279_1484502378313505_8428388231034115353_o.png
23156977_1489903554440054_3802744840543551043_o.png
23270199_1492271190869957_3698053359345005127_o.png
22555622_1478956265534783_5569485732321994353_o.png
24255103_1511676692262740_2318537630081477187_o.png
23156977_1489903554440054_3802744840543551043_o.png
24883634_1518909248206151_2203190603517066296_o.png
bottom of page