Dojo – en öppen träningsyta


Vi tränar civilkurage i en så kallad Dojo. Dojo är ett begrepp hämtat från japanskan och betyder en plats där vägen utövas eller plats för studier. En Dojo är en fysisk yta där träning i exempelvis kampsport eller meditation sker regelbundet. På samma sätt som aikido eller zenmeditation utövas i en Dojo, behöver vi en återkommande plats och tidpunkt för att utöva civilkurage. En civilkuragedojo skapar alltså ett forum för att träna, utforska och förfina ingripandetekniker som kan skapa samhällen utan våld, förtryck och diskriminering.

En annan sida av begreppet är att verksamheten i en Dojo fokuserar på kroppslig träning och kroppsligt lärande, inte förmedlande av åsikter, insikter eller information. Det innebär att en besökare i dojon bland annat övar upp nya reflexer, beteenden, reaktionsmönster, interaktionsformer, samtalstekniker, kroppsliga hållningar, rörelser och riktningar – ett fokus vi också har i vår civilkuragedojo. Detta betyder inte att Dojon är en anti-intellektuell plats utan att den analys och teori som bedrivs alltid förankras i praktiskt, erfarenhetsbaserat lärande.

En central del av Dojon är att träningen sker återkommande med jämna intervall, till exempel varje eller varannan vecka, på samma plats. Detta skapar förutsättningar för deltagare att få kontinuitet i sitt tränande, vilket i sin tur är ovärderligt för att lärdomar, reflexer och beteenden ska fastna. Om deltagare i Dojon endast kommer en gång skapas inte nya färdigheter och förmågor hos dem som individer eller som grupp. Att träna civilkurage behöver ske återkommande för att verkligen sätta sig i ryggmärgen och kunna utövas i vardagslivet.

En Dojo för civilkurageträning kan skapas på många olika platser, till exempel i ett kafé, ett klassrum, en fritidsgård eller i någons hem.

Vi har öppna civilkurageträningar i Dalarna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Gratis 2020!