top of page

förenings-struktur

streck_trans.png

Så är föreningen organiserad

En person kan bli medlem i Vardagens civilkurage. Det är gratis. Varje person blir då medlem i en lokalförening som är ansluten till Vardagens civilkurage riks. Varje lokalförening har sin egen verksamhet – civilkurageträningar, studiecirklar, tränarträffar eller andra evenemang.

Varje lokalförening har en styrelse och ett årsmöte varje år i början av året och Vardagens civilkurage har ett årsmöte som brukar äga rum i mars. På det nationella årsmötet har alla medlemmar som är medlemmar i en lokalförening rösträtt.

 

Vardagens civilkurage riks består också av en styrelse som arrangerar utbildningar och vidareutbildningar för tränare varje år. Det finns också nationella arbetsgrupper som djupdyker i till exempel metodutveckling eller kommunikation. 

 

1.6L2C3954.jpg

nationell styrelse

Vad gör en sådan?

Vardagens civilkurage har lokala styrelser och en nationell styrelse. Den nationella styrelsen samordnar till exempel förslag om nya nationella arbetsgrupper och kommittéer, gör förslag på verksamhetsplan och budget till årsmötet och arrangerar tillsammans med lokalföreningar och kontoret nationella utbildningar och mötesforum, som höstmöte eller årsmöte.

Vardagens civilkurage samordnar gratis utbildningar för nya civilkuragetränare 2-4 gånger per år.

I styrelsen sitter år 2021 Samuel Grönvik, Anna Johansson Dahl, Ingrid Peterson, Jerry Segerholm och Linnea Kristiansson. Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Kontakta valberedningen!

lokala styrelser

Vad gör de?

Vardagens civilkurage har lokalföreningar på flera olika ställen. Lokalföreningar arrangerar öppna civilkurageträningar, tänker strategiskt kring var och hur ofta träningarna ska vara, vart det ska bjudas in, etc. De har kontakt med tränare och ibland är de också tränare som sitter i styrelsen. Varje lokalförening kan kontaktas genom att mejla till "lokalföreningsnamn@vardagenscivilkurage.se". Du kan också mejla info@vardagenscivilkurage.se så sätter vi dig i kontakt med rätt personer.

IMG_0232.JPG

medlemmar

Vad kan en medlem göra?

Alla medlemmar kan gå på träningar, bli civilkuragetränare, delta på höstforum där vi tränar civilkurage, diskuterar ickevåld och aktiviteter som inte kräver att du är tränare utan endast intresserad medlem. Du är också välkommen till vårt årsmöte som arrangeras någonstans i Sverige innan maj varje år. Du är också varmt välkommen att låna böcker i vårt lilla civilkuragebibliotek i Malmö! Du kan också kontakta din lokala styrelse om du vill engagera dig i aktiviteter som medlemsvärvning, representera Vardagens civilkurage på festivaler eller starta en studiecirkel.

Vår ambition är att engagera sig i Vardagens civilkurage ska inte vara beroende av hur mycket pengar du har – Därför är medlemskap gratis och vi strävar efter att resa, mat och logi ska vara gratis när vi arrangerar aktiviteter. Ibland innebär det lägergård – ibland innebär det att vi sover hemma hos varandra, ibland innebär det vandrarhem.

insta_story5.jpg

civilkurage-tränare

Vad gör en tränare?

Våra tränare är de som håller i våra civilkurageträningar. En tränare går en 3-dagarsutbildning och håller i minst fyra träningar efter det i sina lokalföreningar. Det kan vara i den öppna träningsytan eller hos andra grupper. Det kan också vara att arrangera ett civilkurageläger :)

 

Det arrangeras också vidareutbildningar för tränare och det finns lokala träffar för tränare som vill prata metod, skapa övningar tillsammans och gotta ner sig i både teori och praktik gällande civilkurage.

6L2C4098.jpg

kommittéer

Vad är en kommitté?

En kommitté är en arbetsgrupp som fokuserar på olika temaområden och har funnits sedan 2020. De kommitéer som finns idag är:

  • Klimatkommittén

  • Metod och utbildningskommittén

En behöver inte bo nära varandra för att vara med i en kommitté. De är nationella och kommittén träffas några gånger om året.

 

Klimatkommittén är just nu nära kopplad till vårt projekt som håller träningar på tema klimat och miljö, hör av dig till bonnie@vardagenscivilkurage.se om du vill veta vad vi gör eller vill hjälpa föreningen att utveckla träning och metod på temat.

IMG_2638.JPG
bottom of page