top of page
vad är civilkurage?

För många innebär civilkurage att konfrontera någon eller att utföra ett hjältedåd. Det kan till exempel handla om att säga ifrån när någon blir mobbad eller att rädda någon ur ett brinnande hus. Men civilkurage kan vara så mycket mer än en heroisk insats eller att konfrontera. Vi brukar säga att civilkurage innebär att agera för att förändra en situation där det pågår förtryck.

 

Vi fokuserar vi på vardagliga situationer och tränar tekniker som inte endast handlar om individuellt mod eller konfrontation.

 

Vardagens civilkurage fokuserar på att träna tredjepartsingripanden. Det innebär att den eller de personer som varken utsätter någon eller blir utsatt för ett förtryck ingriper. På så sätt skapar vi en värld där passiva åskådare blir aktiva aktörer. Genom att ingripa när vi möter orättvisor och förtryck skapar vi möjligheter för mer demokratiska och jämlika samhällen.


» civilkurage [-ɑ:ʹʃ] , mod att stå för sin mening
även när det innebär en personlig risk. «

Civilkurage enligt Nationalencyklopedin

bottom of page