top of page
vad är ett ingripande?

Vi brukar beskriva ett ingripande som en handling för att förändra ett pågående förtryck eller orättvisa. Ett ingripande kan ske på olika sätt och rikta sig mot olika aktörer.

 

Ett ingripande behöver inte alltid riktas mot den som är problemskapare, utan kan riktas mot den som blir utsatt, en maktstruktur eller passiva åskådare. Begreppet ska inte missförstås som att det är nödvändigt att stå ”utanför” situationen, fysiskt eller rumsligt, för att kunna gripa ”in”. Många gånger är ingriparen redan en del av situationen eller i gruppen som den ingriper i.

Vi tränar på att ingripa genom att testa, träna och finjustera olika tekniker.

tankebubbla_genomsk.png

INGRIP!

- EN HANDBOK I VARDAGLIGT CIVILKURAGE

Vardagens civilkurages bok släpptes våren 2018 och ges ut av förlaget Trinambai.

Beställ Ingrip!
bottom of page