kampanj_svart.png
pratbubbla_genomsk.png

Projektet Vardagsklimatet

Har du hamnat i samtal om klimatet som domineras av ointresse, passivitet, klimatförnekande eller uppgivenhet? Föredrar personer i din omgivning att gräva ner huvudet i sanden och hålla tyst istället för att engagera sig i klimatrörelsen? Avfärdar dina vänner ditt klimatengagemang eller aktivism som meningslösa punktinsatser?

Inom Vardagsklimatet tränar vi på olika situationer i vardagen och får på så sätt verktyg att agera när vi sedan ställs i dessa situationer på riktigt. Därför har vi utvecklat klimatprata.se och appen Klimatskapa till din telefon!

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och troligen mänsklighetens största utmaning någonsin. Det är extremt brådskande att ställa om från fossilberoende samhällen till en värld som bygger på ekologiskt hållbara principer. En kris av denna omfattning kräver att vi använder alla medel som står till buds för att ha en chans att lyckas hantera den.

Sedan maj 2019 driver Vardagens civilkurage Vardagsklimatet: ett projekt som syftar till att vara ett bidrag kopplat till några av de mindre uppmärksammade och uppskattade dimensionerna av klimatkrisen. Vi fokuserar på:

IMG_9793_edited.jpg
kampanj_lila.png
banner_svart.png
!_genomskinlig.png
 • Samtalande och gemenskapsbyggande

 • Kulturskapande och normarbete

 • Ställa om institutioner i sin vardag

 • Ickevåldsaktioner, eko-civilkurage och kollektiv organisering

 • Hållbar aktivism

Dessa metoder hamnar ofta i skymundan bakom lösningar som exempelvis bygger på konsumentmakt eller grön teknik, men har ett enormt potential för omställningen till ett annat samhälle vars avtryck ryms inom de planetära gränserna. Hur vi samtalar om klimatkrisen, hur vi uppmärksammar frågan i våra vardagssammanhang och hur vi väljer att agera i grupp genom kampanjer och aktioner, kan göra stor skillnad.

 

Vardagsklimatet vänder sig till unga personer i åldrarna 15-25 år med insatser som workshops där vi använder metoder som rollspel och dialogövningar och praktiskt tränar på att, genom olika tekniker, skapa olika typer av samtal och normer. Vi har också intensivutbildningar för blivande klimattränare som håller workshops på olika orter runt om landet. Förutom egenarrangerade träningar samarbetar vi också med ett antal ungdoms- och miljöorganisationer, vilket gör det möjligt för våra teman, metoder och förhållningssätt att användas och spridas vitt och brett. Projektet stöttar även ungas klimataktivism genom att ge rådgivning och coachning i samband med aktioner och kampanjer.

 

Några av de teman som vi arbetar med:

 • Tystnadskultur “Äh, vi kollar serie istället.”

 • Apati och likgiltighet “Jag bryr mig inte” eller "Det är för sent”

 • Maktlöshet “Det finns inget jag kan göra.”

 • Klimatförnekande och klimatuppskjutande “Tekniken kommer att lösa krisen, vänta bara”

 • Skönmålning och greenwashing “Grön teknik, hållbara resor”

 • Klimathärskartekniker “Kalla dig inte miljökämpe när du bär hem plastförpackningar” “Du gör ingen skillnad, lille vän”, “Tror du verkligen att du kan förändra något genom att hålla på sådär?” “Typiskt dig att alltid rädda världen, för några år sedan var det jordbävningen i Haiti, nu är det klimatkrisen”

 • Informationsfetischism “Problemet är att folk inte känner till frågan. Vi måste bli mer pålästa för att kunna fatta rätt beslut.”

 • Individlösningar och konsumtionsmakt “Det räcker med att vi väljer ekologiskt och källsorterar”,

 • Förevändningar och ursäkter “Jag skulle vilja men hinner inte, måste prioritera annat” “Man vet ju inte om man kan tro på att det faktisk är ekologiskt”

 • Distansering / avståndstagande “Jag bär ingen skuld och bidrar inte till miljöförstöring” “Det är inte vårt problem, Kina måste ta ansvar”

 • Förenklade förändringsmodeller “Sveriges regering/FN reagerar ju inte så det finns inget vi kan göra”, “Så länge folk röstar som de gör kommer inget att hända”

 • Misantropi "Det kommer aldrig att gå, vi är körda”

 

Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden och drivs mellan 2019-2022.

Gå gärna in på Klimatprata.se. Där kan du hitta verktyg för att skapa konstruktiva klimatsamtal i vardagen!

Vill du kontakta Vardagsklimatet? Mejla vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se

Filmer som också går att hitta i appen Klimatskapa. Se alla våra filmer på Vardagens civilkurages YouTube-kanal.