top of page
pratbubbla_genomsk.png

projektet vardagsklimatet

Med eko-civilkurageträning skapar vi klimatsamtal som leder till mer handling för klimatet. Vardagens civilkurage projekt Klimatprata bygger klimatrörelse med ickevåld, konstruktiva klimatsamtal och träning för en levande planet. 

Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och fokuserar på eko-civilkurageträning och att ta fram metodologiska verktyg och material för konstruktiva klimatsamtal i vardagen. Klimatprata vänder sig till personer som är engagerade för klimat och miljö samt unga i åldern 15-25 år. Vi har sedan 2019 tränat över 1000 personer. 

 

Läs mer om projektet på www.klimatprata.se eller mejla hej@klimatprata.se 


 

kampanj_lila.png
banner_svart.png

Videos: Filmer som också går att hitta i appen Klimatskapa. Se alla våra filmer på Vardagens civilkurages YouTube-kanal.

IMG_9793_edited.jpg
!_genomskinlig.png
Träning 

 

För att kunna spela ett musikinstrument eller spela fotboll så räcker det inte med att vi läst om det. Samma sak gäller för olika sätt att prata på. Därför behöver vi träna på det! 

 

Träning är en etablerad metod inom ickevåldsrörelsen. Vardagens civilkurage träningar genom projektet Klimatprata fokuserade på träningar i eko-civilkurage och konstruktiva klimatsamtal. Målet med träningarna är att ge fler verktyg för att utmana hopplöshet, greenwashing, splaining, avståndstagande mm. för att istället skapa samtal som leder till mer handling för klimatet. 

 

I en träning, som sker i workshopformat, får deltagarna träna och testa på olika samtalstekniker. Vi använder oss av rollspel och dialogövningar. I en klimatsamtalsträningar tränar vi bland annat på att bryta tystnadskultur, utmana maktlöshet, uppgivenhet och härskartekniker som förekommer i klimatsamtal. Vi tränar även på att bemöta olika problematiska och förtryckande argument, attityder och beteenden kopplat till krisen, för att istället väcka intresse, engagemang, organisering och handling. Vi utforskar olika samtalsformer, som känslofokuserade, engagerande, existentiella, visionära och kritiska samtal. 

 

Våra träningar är alltid skräddarsydda efter behov och intresse från de som bokar oss. Vi har samarbetat med bland annat Fältbiologerna, Jordens vänner, Glokala Folkhögskolan, ABF Skåne, God Jord, Klimatstudenterna, PUSH Sverige, Extinction Rebellion, Fridays for Future Lund, med flera. 

 

I filmen nedan kan du höra fyra civilkuragetränare berätta mer om klimatsamtalsträning. 

“Länka filmen” 

 

Flera tränarutbildningar arrangeras inom Klimatprata och 25 personer har utbildats till  klimatsamtalstränare sedan 2019. De ideella tränarna tillsammans med den nationella klimatkomitttén och den Vardagens civilkurage nationella styrelse kommer fortsätta driva vidare den kunskap, erfarenhet och verktyg som utvecklats inom Klimatprata. 

 

 

 
Material och verktyg


Genom projektet Klimatprata togs flera material och verktyg fram med fokus på klimatsamtal, ickevåld och organisering. Verktygen är anpassade för att de enkelt ska kunna användas i våra vardagar och framförallt i våra vardagssamtal. 

 

Klimatprata.se 

På hemsidan finns massor med fördjupning i klimatsamtal, ickevåldsperspektiv på samtal, hur vi anpassar våra klimatsamtal utifrån olika attityder och beteenden, lösningar på klimatkrisen och hur vi skapar ekologiska normer. Här finns material i olika former: text, filmer, poddar och serier. 

 

Appen Klimatskapa 

Appen är en verktygslåda i fickformat för eko-civilkurage! Appen Klimatskapa har två fokus – organisering och klimatsamtal. Den är full av tips, läsning, verktyg och filmer kring samtalstekniker vi kan använda oss eller aktioner och metoder vi kan testa i vår rörelse. Appen är en webbapp och finns endast på webben (inte på Appstore och liknande). Endast anpassad för mobilskärmar. Skriv in app.klimatprata.se i din weblläsare så hittar du appen! 

 

Handböcker Ickevåld och Klimataktivism

Hösten 2021 lanserades tre handböcker på temat ickevåld och klimataktivism. Handböckerna vänder sig till dig som är engagerad i klimat och miljö och som vill skapa än mer förändring för klimatet i din vardag! Kanske vill du och din klimatgrupp testa en ny aktionsform? Få inspiration i den här läsningen!

 

Texterna är pedagogiskt upplagda och skrivna med ett enkelt språk. Fina illustrationer av Alaya Vindelman blandas med intervjuer av klimataktivister, bakgrund, historiska exempel och tips vi kan testa och frågor vi kan tänka kring.

 

Handböckerna beskriver hur vi kan inspireras av ickevåldets filosofi i våra klimatsamtal, aktioner och organisering och specifikt i metoden civil olydnad.

 

Följande tre handböcker togs fram

  • Klimatsaktivism och ickevåld: Klimatsamtal och vardagsmotstånd 

  • Klimatsaktivism och ickevåld: Fredlig civil olydnad 

  • Klimatsaktivism och ickevåld: Aktioner och organisering 

 

 
Klimatprata.Foto Cecilia Paulsson.jpg
framsidor.png
A.6L2C2745.jpg

Utomhusträning i Malmö med miljögruppen Extinction Rebellion.

Kampanjer och stöd till klimatinitiativ 

 

Flera andra aktiviteter rymdes också inom Klimatprata. Bland annat startade Vardagens civilkurage tillsammans med Centralasiengrupperna kampanjen “Vi utlyser klimatnödläge”. Flera andra freds-, klimat- och rättviseorganisationer har anslutit sig till kampanjen. Här kan du läsa mer om kampanjen


Klimatprata drev också en särskild satsning för unga personer att genomföra sina egna klimatidéer, något som gick under namnet klimatinitiativ. Bland annat gavs stöd till unga inom Extinction Rebellion som arrangerade en sommarturné, ett skrivprojekt för unga om framtidsvisioner som resulterade i en textsamling, “Klimatsalong”– biovisning av filmen om Skogen, globala strejker med Fridays for Future Lund, en handbok i ekologisk hemmaodling och mycket, mycket mer! Här kan du läsa mer om projekten och initiativen som stöttats.

bottom of page