Om Vardagens civilkurage

Hur vi startade

Vardagens civilkurage startades som projekt av Centralasiengrupperna 2015. Det treåriga projektet som fick stöd av Allmänna Arvsfonden blev snart en självständig ungdomsorganisation med lokalföreningar runt om i Sverige. 

 

Under tre år har vi hållit i över 200 träningar med över 1000 deltagare på olika ställen i Malmö, Helsingborg, Göteborg, Mölndal, Borås, Stockholm, Almedalen, Öland, Borlänge, Orsa, Jönköping, Uppsala, Helsingborg, Växjö, etc.

 

Vi genomför praktisk träning i civilkurage genom rollspel och dialogövningar. Vi tränar återkommande på samma plats i våra olika lokalföreningar, och emellanåt kommer vi till andra nätverk och organisationer för att hålla i civilkurageträningar med dem. Det kan vara fritidsgårdar, kårer, ideella organisationer, nätverk och grupper som vill ha en mer demokratisk och jämlik värld.

Hör av er till oss om ni vill samarbeta!

Dojo_Gbg.JPG

År 2017 hade Vardagens civilkurage 161 träningar runt om i landet där totalt 1041 personer deltog i någon av våra aktiviteter. De flesta har deltagit på någon av våra civilkurageträningar, men även på andra evenemang som träffar för civilkuragetränare, höstforum, studiecirklar,
panelsamtal eller studiecirklar..

rollspelwebb.jpg

Vi tränar på att ingripa som
tredje part. Det innebär att vi
ingriper i situationer där någon
annan är utsatt. Genom att
träna på tredjepartsingripanden
blir passiva åskådare i stället
medskapare av våra samhällen.

ingrip400.jpg

Förutom träningar var en del av arvsfondsprojektets mål att ta fram ett metodmaterial om civilkurage. Boken Ingrip! – En handbok i vardagligt civilkurage släpptes 2018 genom förlaget Trinambai. Det är en bok för den som vill läsa mer om civilkurage, samhällsförändring, få konkreta tips eller starta träning.