Taggar


Är du Vardagens civilkurages nya praktikant?

Vi söker nu en praktikant för VT 21 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Med samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse. Genom samtal kan vi förändra världen! Klimatprata är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. 

I projektet arbetar vi med praktiskt träning i vardagliga klimatsamtal, metodutveckling, kommunikation- och informationsarbete, normförändring, eko-civilkurage och ickevåld. Vi stöttar också ungdomar och unga vuxna med mentorskap och ekonomiskt stöd för att förverkliga sina egna idéer kopplat till miljö- och klimatkrisen. Vi samarbetar med klimatrörelsen och olika miljöorganisationer. Under våra träningar/workshops tränar vi oss exempelvis på hur vi kan ingripa mot klimathärskartekniker, bemöta tystnadskultur och uppgivenhet för att istället omvandla det till engagemang och handlingskraft. Du kan läsa mer på klimatprata.se

Arbetsuppgifter Som praktikant vid Klimatprata kommer du att:

 • Organisera, delta i och leda träningstillfällen i klimatsamtal och eko-civilkurage.

 • Utföra research och framtagning av kunskapsunderlag till metodutveckling.

 • Skriva texter till projektets hemsida och producera material till sociala medier.

 • Arbeta med att sprida information om projektet, träffa samarbetspartners involvera deltagare samt nätverka.

 • Arbeta med olika utåtriktade aktiviteter för att nå målgruppen 15-25 år.  

Som praktikant kommer du att arbeta både med utåtriktade aktiviteter men även med metodutveckling. Utåtriktat arbete kan exempelvis vara att organisera praktiska träningar/workshops, involvera målgruppen, synlighet av verksamheten med mera. Uppgifter rörande metodutveckling kommer att vara att bidra med texter, perspektiv på klimatkrisen, kommunikationsarbete, stötta unga att genomföra sina klimatidéer med mera.


Du kommer att ta del av internutbildningar i Vardagens civilkurage, däribland en tränarutbildning. Resor till andra lokalföreningar och orter i Sverige kan förekomma. Utifrån ditt intresse har vi möjlighet att anpassa fokus för praktiken. 

Vem söker vi? Vi söker dig med ett starkt intresse för ämnen som samhällsförändring, ickevåld, aktivism – i synnerhet kopplat till klimat och miljö. 

Du kommer i stor utsträckning att arbeta på flexibla tider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du har förmågan att strukturera upp din dag och ta eget ansvar. Du kommer att arbeta nära våra medarbetare på kontoret och ha direktkontakt med samarbetspartners, aktivister och experter. Därför är det bra om du är en person som kommunicerar tydligt och är bra på att samarbeta. Vi vill självklart att du delar Vardagens civilkurages värderingar och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang. 

Kvalifikationer Det är ett krav att du…

 • är inskriven på en relevant utbildning, exempelvis humanekologi, miljövetenskap, miljösociologi, socialantropologi, beteendevetenskap, fred- och konflikt, genusvetenskap, hållbarhetsstudier, pedagogik, etc.

 • Att du har en grundförståelse för klimatkrisen och kompetenser inom klimat- och miljö 

 • Själv tillhör vår målgrupp och är max 25 år vid ansökningstillfället 

Det är meriterande om du…

 • har erfarenhet av arbete, engagemang eller aktivism i civilsamhället.

 • tidigare deltagit på Vardagens civilkurages träningar/aktiviteter.

 • tidigare har tagit del av utbildningar i civilkurage, konfliktingripande/-hantering eller ickevåld.

 • har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 15-25 år.

 • har erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.

 • har vana av att researcha, hantera information och formulera lättillgängliga texter.

 • har nätverk eller kontakter till personer och grupper i åldern 15-25. 

Arbetsvillkor Praktiken startar i januari 2021, är på heltid och pågår under 20 veckor på vårt kontor i Malmö. Praktiken är ofinansierad och kräver att du är inskriven på högskola/universitet för att bli CSN-berättigad. 

Ansökningsprocessen Vi tillämpar en ickediskriminerande, kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket bl.a. innebär att istället för CV och personligt brev svarar alla sökande på samma frågor. Ansökan är helt anonym. För att ansöka om tjänsten fyll i detta ansökningsformulär. 

Sista ansökningsdag är den 18 oktober kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar dessa till en strukturerad intervju och eventuellt arbetsprov. Intervjuer sker löpande. 

Övrigt Kolla gärna in vår hemsida för att få mer konkreta exempel på vad vi har för oss och hur vi arbetar. Har du frågor om praktiken? Kontakta hej@klimatprata.seI samarbete med Glokala folkhögskolan i Malmö presenterar vi nu en eftermiddags/kvällskurs på 25% med fem träffar. Start 22 oktober med träffar varannan vecka fram tills 17 december. Kl 16.00-19.00. Ansök innan den 9 oktober.

Vill du göra någonting i din vardag för klimatet? Vill du ha användbara verktyg för att kunna praktisera vardagsmotstånd, aktivism och ha konstruktiva klimatsamtal? Då är detta kursen för dig

Med hjälp av rollspel utvecklar vi reflexer för att lättare kunna ingripa mot till exempel klimathärskartekniker. Utifrån scenarier tagna från verkligheten övar vi upp vårt ekocivilkurage och våra förmågor att omvandla hopplöshet och passivitet till handling och aktivism. I kombination med praktisk träning kommer vi även att bygga en teoretisk grund tillsammans vilket ger oss möjligheter att skapa ett bättre samhälle.

Glokalas hemsida finns mer information om kursen, www.glokala.se. Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till lisa@glokala.se Vardagens civilkurage ♥ Glokala Folkhögskolan

Under fem dagar i mitten på augusti träffades olika organisationer på retreaten Hopp & Motstånd. Vi i Vardagens civilkurage fick möjlighet att delta och fyra av oss (Samuel och Anna från nationella styrelsen samt Karin och Sofia från Vardagens civilkurage Göteborg) tränade deltagarna under dagarna i civilkurage, ickevåld och att själva hålla träningar.

Jag, Anna, fick själv uppleva det underbara i att träna igen, vara på ett läger där feministiska mötestekniker omfattade hela lägret och att ha en basgrupp att återvända till för reflektion. Jag har funderat mycket sen lägret på två saker, det första är hur skapar vi en rörelse där vi hela tiden skapar demokrati och jämlikhet?

Är vår formella struktur med lokalföreningar och en nationell förening det mest effektiva sättet eller är det genom vängrupper och andra typer av grupper? Beroende på vad vårt mål verkligen är kommer ju medlet (alltså sättet vi gör det på) vara styrande så mål och medel blir samma. Jag fortsätter gärna de här tankarna med er :) Vad tänker ni?

Den andra tanken är kring vikten av basgrupper, en grupp utanför ens huvudgrupp (t. ex. kurs, lokalförening eller arbetsplats) där en har tid och utrymme att reflektera och be om stöd. Jag gillar verkligen konceptet, strukturen gör att aktivismen och ens egen reflektion över sin egen aktivism får plats men på olika ställen. Det gör att när aktivismen är i fokus har vi rätt att enbart fokusera på det men också tryggheten i att vi vet att våra känslor och reflektioner får plats i basgruppen. Skriv gärna hur du tänker kring den här uppdelningen, är det något du har behov av?

Jag längtar redan tills nästa år när jag får utmana mina tankar och sätt att göra saker på!

Gratis 2021!