top of page

Uppdaterat: 11 sep. 2023


Äntligen är det dags för en utbildning för framtida klimatsamtalstränare. Under två heldagar kommer framtida tränare få träna på att designa och underlätta övningar för att skapa konstruktiva klimatsamtal och aktivism för klimatet. Vardagens civilkurage utgår från ickevåldsfilosofi där deltagarna får träna på ickevåldsingripanden och civil olydnad, men även på att ingripa mot klimathärskartekniker och klimatskadliga normer.


För dig som tränat klimatsamtal med Klimatprata!/Vardagens civilkurage eller medverkat på civilkurageträning tidigare. Utbildningen är kostnadsfri för dig som underlättar träningar i framtiden.


Start: 09.00 Lördag. Slut: 16.00 Söndag.


Vardagens civilkurage bjuder på lunch. Det finns möjlighet för att få reseersättning till Malmö. Om du behöver hjälp med att hitta boende i Malmö hör av dig!

Vill du inte bli tränare men endast delta och träna? Vi tar in deltagare som endast vill träna i mån av plats.

Har du tränat med Vardagens civilkurage och vill bli civilkuragetränare? Nu erbjuder vi en distansutbildning tisdagskvällar under fem tillfällen september till november!


Utbildningen består av totalt fem tillfällen (tre träffar samt två träningar):


Tillfälle 1: 10 oktober 17.30-20.30 Tillfälle 2: 24 oktober 1800-2000 Tillfälle 3: 7 november 17.30-20.30 Tillfälle 4: 21 november 17.30-20.30


Efter att ha tagit del av utbildningen har du den kunskap och de verktyg som behövs för att hålla i civilkurageträningar. Du förväntas att hålla i minst 3 träningar under året (fysiska eller digitala). Det är en god idé att starta ganska nära inpå utbildningen så att du ganska snart därpå fortsätter träna på att vara tränare. Kanske har du redan nu idéer och sammanhang där du vill hålla i träningar – preliminär-boka gärna innan.


Läs mer och anmäl dig här.


/Vardagens civilkurages metod- och utbildningskommittéINFÖR ÅRSMÖTESHELGEN DEN 19-20 MARS söker vi ledamöter till styrelsen, klimatkommittén samt utbildningskommittén! Är det du eller någon du känner? Nominera snarast möjligt, senast den 6 mars! Anmäl dig till årsmöteshelgen, som kommer äga rum i Göteborg, här.


Vad gör styrelsen?

Styrelsen samordnar arbetet med organisationens verksamhetsplan under året. Den driver föreningens strategiska arbete med exempelvis policys, finansiering, tematiska inriktningar, vid projekt arbetsgivaransvar, och skapar plattformar för att lokalföreningar (som har sin egen verksamhet), lokalgrupper och kommittéer ska träffas för gemenskap eller erfarenhetsutbyten. Det kan vara föreningshelger, reträtter, årsmötet eller andra forum.


Vi letar efter dig som vill engagera dig i exempelvis medlemsfrågor, föreningsutveckling, kommunikation, samordning, föreningsbyggande, finansiering och ekonomi eller helt enkelt bara vill lära dig mer om föreningsarbete i praktiken. Vi tror att du har ett stort intresse av civilkurageträning eller ickevåldsfilosofi. Vi behöver både skarpa analytiker, praktiska “do:ers” som gillar att styra upp saker och visionära personligheter. Styrelsen har möten ungefär varannan månad fysiskt eller digitalt. Formen för mötena bestämmer styrelsen i början av verksamhetsåret (fysiskt/digital, et beroende på ledamöternas behov). Alla ledamöter får praktisk träning i att använda feministiska mötestekniker.


Kassör?


Förutom ledamöter med olika intressen så letar vi också specifikt efter en kassör! En kassör för in kvitton i pärmar, stöttar och följer upp budget, har kontakt med revisorer, etc. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi!Vad gör klimatkommittén?

Klimatkommittén är en nystartad kommitté i föreningen och är en plattform för personer i föreningen som har extra intresse av klimat och miljö och vill använda Vardagens civilkurages ickevåldsmetoder i klimatkrisen. Gruppen bestämmer själva vad de vill göra under året och hur de lägger upp sitt arbete för att bidra till föreningens verksamhet. Det kan vara att arrangera eko-civilkurageträningar, starta en podd, delta på aktioner eller något helt annat.


Vad gör utbildnings- och metodkommittén?

Utbildningskommittén utbildar nya civilkuragetränare digitalt eller fysiskt. kommittén anordnar också vidareutbildningar och ibland träffar för tränare. Gillar du träning och utbildning? Har du erfarenhet av ickevåldsträning? Vill du bidra till format och metodutveckling utifrån ett ickevåldsperpektiv? Då är utbildningskommittén en kommitté för dig! Gruppen bestämmer själva vad de vill göra under året och hur de lägger upp sitt arbete utifrån verksamhetsplanen för året.


Hur nominerar eller kandiderar jag?

Nominera dig själv eller någon annan du tror passar till valberedningen@vardagenscivilkurage.se. Skriv kontaktuppgifter till den som nomineras så tar valberedningen kontakt. Nominera snarast möjligt, senast den 6 mars!bottom of page