Taggar

Få mejl vid uppdateringar!

Vi söker nu ledamöter till vår nationella styrelse.


Vi söker i synnerhet personer som har erfarenhet, kunskap eller intresse av ekonomisk administration och finansiering, eller dig som tycker att kommunikations är roligt och skulle vilja jobba med sociala medier, som Facebook, Instagram och nyhetsbrev.


Är det du eller någon du känner? Hör av dig till valberedningen@vardagenscivilkurage.se! Styrelsen träffas ca fyra gånger om året och du får internutbildning i föreningens historia och verksamhet, och feministiska mötestekniker.


Nominera innan den 9 mars!
Är du Vardagens civilkurages nya praktikant?

Vi söker nu en praktikant för VT 21 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Med samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse. Genom samtal kan vi förändra världen! Klimatprata är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. 

I projektet arbetar vi med praktiskt träning i vardagliga klimatsamtal, metodutveckling, kommunikation- och informationsarbete, normförändring, eko-civilkurage och ickevåld. Vi stöttar också ungdomar och unga vuxna med mentorskap och ekonomiskt stöd för att förverkliga sina egna idéer kopplat till miljö- och klimatkrisen. Vi samarbetar med klimatrörelsen och olika miljöorganisationer. Under våra träningar/workshops tränar vi oss exempelvis på hur vi kan ingripa mot klimathärskartekniker, bemöta tystnadskultur och uppgivenhet för att istället omvandla det till engagemang och handlingskraft. Du kan läsa mer på klimatprata.se

Arbetsuppgifter Som praktikant vid Klimatprata kommer du att:

 • Organisera, delta i och leda träningstillfällen i klimatsamtal och eko-civilkurage.

 • Utföra research och framtagning av kunskapsunderlag till metodutveckling.

 • Skriva texter till projektets hemsida och producera material till sociala medier.

 • Arbeta med att sprida information om projektet, träffa samarbetspartners involvera deltagare samt nätverka.

 • Arbeta med olika utåtriktade aktiviteter för att nå målgruppen 15-25 år.  

Som praktikant kommer du att arbeta både med utåtriktade aktiviteter men även med metodutveckling. Utåtriktat arbete kan exempelvis vara att organisera praktiska träningar/workshops, involvera målgruppen, synlighet av verksamheten med mera. Uppgifter rörande metodutveckling kommer att vara att bidra med texter, perspektiv på klimatkrisen, kommunikationsarbete, stötta unga att genomföra sina klimatidéer med mera.


Du kommer att ta del av internutbildningar i Vardagens civilkurage, däribland en tränarutbildning. Resor till andra lokalföreningar och orter i Sverige kan förekomma. Utifrån ditt intresse har vi möjlighet att anpassa fokus för praktiken. 

Vem söker vi? Vi söker dig med ett starkt intresse för ämnen som samhällsförändring, ickevåld, aktivism – i synnerhet kopplat till klimat och miljö. 

Du kommer i stor utsträckning att arbeta på flexibla tider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du har förmågan att strukturera upp din dag och ta eget ansvar. Du kommer att arbeta nära våra medarbetare på kontoret och ha direktkontakt med samarbetspartners, aktivister och experter. Därför är det bra om du är en person som kommunicerar tydligt och är bra på att samarbeta. Vi vill självklart att du delar Vardagens civilkurages värderingar och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang. 

Kvalifikationer Det är ett krav att du…

 • är inskriven på en relevant utbildning, exempelvis humanekologi, miljövetenskap, miljösociologi, socialantropologi, beteendevetenskap, fred- och konflikt, genusvetenskap, hållbarhetsstudier, pedagogik, etc.

 • Att du har en grundförståelse för klimatkrisen och kompetenser inom klimat- och miljö 

 • Själv tillhör vår målgrupp och är max 25 år vid ansökningstillfället 

Det är meriterande om du…

 • har erfarenhet av arbete, engagemang eller aktivism i civilsamhället.

 • tidigare deltagit på Vardagens civilkurages träningar/aktiviteter.

 • tidigare har tagit del av utbildningar i civilkurage, konfliktingripande/-hantering eller ickevåld.

 • har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 15-25 år.

 • har erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.

 • har vana av att researcha, hantera information och formulera lättillgängliga texter.

 • har nätverk eller kontakter till personer och grupper i åldern 15-25. 

Arbetsvillkor Praktiken startar i januari 2021, är på heltid och pågår under 20 veckor på vårt kontor i Malmö. Praktiken är ofinansierad och kräver att du är inskriven på högskola/universitet för att bli CSN-berättigad. 

Ansökningsprocessen Vi tillämpar en ickediskriminerande, kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket bl.a. innebär att istället för CV och personligt brev svarar alla sökande på samma frågor. Ansökan är helt anonym. För att ansöka om tjänsten fyll i detta ansökningsformulär. 

Sista ansökningsdag är den 18 oktober kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar dessa till en strukturerad intervju och eventuellt arbetsprov. Intervjuer sker löpande. 

Övrigt Kolla gärna in vår hemsida för att få mer konkreta exempel på vad vi har för oss och hur vi arbetar. Har du frågor om praktiken? Kontakta hej@klimatprata.seI samarbete med Glokala folkhögskolan i Malmö presenterar vi nu en eftermiddags/kvällskurs på 25% med fem träffar. Start 22 oktober med träffar varannan vecka fram tills 17 december. Kl 16.00-19.00. Ansök innan den 9 oktober.

Vill du göra någonting i din vardag för klimatet? Vill du ha användbara verktyg för att kunna praktisera vardagsmotstånd, aktivism och ha konstruktiva klimatsamtal? Då är detta kursen för dig

Med hjälp av rollspel utvecklar vi reflexer för att lättare kunna ingripa mot till exempel klimathärskartekniker. Utifrån scenarier tagna från verkligheten övar vi upp vårt ekocivilkurage och våra förmågor att omvandla hopplöshet och passivitet till handling och aktivism. I kombination med praktisk träning kommer vi även att bygga en teoretisk grund tillsammans vilket ger oss möjligheter att skapa ett bättre samhälle.

Glokalas hemsida finns mer information om kursen, www.glokala.se. Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till lisa@glokala.se Vardagens civilkurage ♥ Glokala Folkhögskolan

Gratis 2021!