Lokalföreningar

En lokalförening håller i återkommande civilkurageträningar dit alla är välkomna, hälsar på andra organisationer och grupper, ibland håller de i studiecirklar eller arrangerar utbildningar för civilkuragetränare tillsammans med Vardagens civilkurage riks. Just nu har Vardagens civilkurage sex lokalföreningar. Kontakta en av dem för att testa på att träna civilkurage!

Gratis 2021!