Lokalföreningar

En lokalförening håller i återkommande civilkurageträningar dit alla är välkomna, hälsar på andra organisationer och grupper, ibland håller de i studiecirklar eller arrangerar utbildningar för civilkuragetränare tillsammans med Vardagens civilkurage riks. Just nu har Vardagens civilkurage sex lokalföreningar. Kontakta en av dem för att testa på att träna civilkurage!

Dojo_Gbg.JPG

Gratis 2021!