Lokalföreningar

En lokalförening håller i återkommande civilkurageträningar dit alla är välkomna, hälsar på andra organisationer och grupper, ibland håller de i studiecirklar eller arrangerar utbildningar för civilkuragetränare tillsammans med Vardagens civilkurage riks.

Dojo_Gbg.JPG