top of page

Vardagens civilkurage är en medlemsbaserad ungdomsorganisation som tränar praktiskt civilkurage. Utifrån ickevåldsfilosofi verkar vi för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå.

 

Vi tränar på att ingripa i våra olika vardagar mot förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. Med Vardagens civilkurage får du inte bara lära dig mer om hur ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle ser ut – du får vara med och skapa det!

VI TRÄNAR CIVILKURAGE

lokalföreningar

streck_trans.png

Bli medlem i en lokalförening eller starta en ny!

Malmö

IDA_Rasmark.jpg

Vi finns i Falun och tränar civilkurage i Dalarna. Spana in kalendariet för att se kommande träningar.

Goteborg_Lokalförening.jpg

I Göteborg har vi mestadels träningar med grupper och nätverk som bjuder in oss.  För att se våra träningar gå in på vår Facebook-sida.

Malmo_Lokalförening.jpeg

Vi har öppna träningar på ABF i Malmö. Vi har också träningar med grupper och nätverk i regionen.

streck_trans.png
streck_trans.png
streck_trans.png
illu 3_edited.jpg

kalendarium

tankebubbla_genomsk.png

Medlemmar får

nyhetsbrev med inbjudningar till kommande aktiviteter

pratbubbla_genomsk.png

vad vi gör

streck_trans.png
Dojo.JPG

Återkommande öppen  civilkurageträning

Ordet Dojo är hämtat från japanskan och betyder en plats där vägen utövas. Vi tror att vi behöver träna civilkurage precis som vi tränar dans, kampsport, fotboll eller meditation – kontinuerligt – för att vara redo att ingripa när det behövs. Därför har vi öppna gratis träningar på olika orter. Våra träningar har olika teman. Välkommen!

novi ritm2.jpg

Prova på att träna civilkurage

Ibland hälsar vi på andra organisationer, grupper, nätverk och tränar civilkurage med dem. Det kan vara på olika teman som rasism, sexism, homofobi, härskartekniker, eller hur vi organiserar oss jämlikare så vi inte behöver ingripa lika ofta. Det kallar vi att ingripa proaktivt – att ingripa innan förtryck har uppstått.

Läs mer
Untitled_1.71.1.jpg

Bli civilkuragetränare

Vi arrangerar utbildningar flera gånger om året. Utbildningarna varar i tre dagar och är gratis. Efteråt kommer du hålla i träningar för Vardagens civilkurage i en redan existerande lokalförening eller i en ny.

Home: Service

- EN HANDBOK I VARDAGLIGT CIVILKURAGE

Vardagens civilkurages bok släpptes våren 2018 och ges ut av förlaget Trinambai.

INGRIP!

eko-civilkurage

Sedan 2019 har vi även träningar i eko-civilkurage. Vårt projekt Klimatprata stöds av Allmänna Arvsfonden och bygger en klimatrörelse med ickevåld och träning. Vi tränar på att ingripa mot exempelvis klimathärskartekniker och på att skapa konstruktiva klimatsamtal i vardagen.

pratbubbla_genomsk.png

civilkuragepodden

streck_trans.png
IMG_1680.JPG

Vardagligt civilkurage

Avsnitt 1

Vad är vardagligt civilkurage och går det att träna? Hur kan vi bli aktiva medskapare i ett mer demokratiskt och mer jämlikt samhälle.

novi ritm4.jpg

Träning i Kirgizistan

Avsnitt 2

Vi åker till Kirgizistan och håller träning med ungdomsorganisationen Novi Ritm. Vi pratar om vardagssituationer och ingripanden.

pokpoesi2.jpeg

Att ockupera ett BB

Avsnitt 3

Vi träffar två aktivister som var med och planerade och genomförde ockupationen av BB Sofia. Lyssna på vila tekniker de använde sig av!

MeToo.JPG

#NowWhat?
– efter #MeToo

Avsnitt 4

Vi träffar bland annat initiativtagaren till #NowWhat i Malmö.

- Hur går vi från ord till handling och ingriper i praktiken mot sexuella trakasserier?

bottom of page
Vi utlyser Klimatnödläge!