Klimatnödläge

VI TRÄNAR CIVILKURAGE

Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som tränar praktiskt civilkurage. Vi verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå.

 

Vi tränar på att ingripa i våra olika vardagar mot  förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.

Lokalföreningar

Bli medlem i en lokalförening eller starta en ny!

Vi har träningar i Orsa och Dalarna. Spana in kalendariet för att se kommande träningar.

I Göteborg har vi mestadels träningar med grupper och nätverk som bjuder in oss.  För att se våra träningar gå in på vår Facebook-sida.

Malmö

Vi har öppna träningar på ABF i Malmö. Vi har också träningar med grupper och nätverk i regionen.

Stockholm har träningar med grupper och nätverk och samarbetar också med Medborgarskolan.

I Uppsala har vi öppna träningar på Ungdomens hus. Vi har också träningar med grupper och organisationer som vill träna civilkurage.

I Växjö har vi öppna träningar i Grrl Techs lokaler på Linnégatan. Vi har också prova-på-träningar med andra organisationer och grupper.

Vad vi gör

Återkommande öppen  civilkurageträning

Ordet Dojo är hämtat från japanskan och betyder en plats där vägen utövas. Vi tror att vi behöver träna civilkurage precis som vi tränar dans, kampsport, fotboll eller meditation – kontinuerligt – för att vara redo att ingripa när det behövs. Därför har vi öppna gratis träningar på olika orter. Våra träningar har olika teman. Välkommen!

Prova på civilkurageträning

Ibland hälsar vi på andra organisationer, grupper, nätverk och tränar civilkurage med dem. Det kan vara på olika teman som rasism, sexism, homofobi, härskartekniker, eller hur vi organiserar oss jämlikare så vi inte behöver ingripa lika ofta. Det kallar vi att ingripa proaktivt – att ingripa innan förtryck har uppstått.

Bli civilkuragetränare

Vi arrangerar utbildningar flera gånger om året. Utbildningarna varar i tre dagar och är gratis. Efteråt kommer du hålla i träningar för Vardagens civilkurage i en redan existerande lokalförening eller i en ny.

 

INGRIP!

- EN HANDBOK I VARDAGLIGT CIVILKURAGE

Vardagens civilkurages bok släpptes våren 2018 och ges ut av förlaget Trinambai.

Blogg

Civilkuragepodden

IMG_1680.JPG

Vardagligt civilkurage

Avsnitt 1

Vad är vardagligt civilkurage och går det att träna? Hur kan vi bli aktiva medskapare i ett mer demokratiskt och mer jämlikt samhälle.

Träning i Kirgizistan

Avsnitt 2

Vi åker till Kirgizistan och håller träning med ungdomsorganisationen Novi Ritm. Vi pratar om vardagssituationer och ingripanden.

Att ockupera ett BB

Avsnitt 3

Vi träffar två aktivister som var med och planerade och genomförde ockupationen av BB Sofia. Lyssna på vila tekniker de använde sig av!

MeToo.JPG

#NowWhat?
– efter #MeToo

Avsnitt 4

Vi träffar bland annat initiativtagaren till #NowWhat i Malmö. - Hur går vi från ord till handling och ingriper i praktiken mot sexuella trakasser?

Gratis 2020!

Vi utlyser Klimatnödläge!