top of page
vad är träning?

Träningen bygger på att träna ingripandetekniker. En teknik är helt enkelt ett visst sätt att agera på. Att tala med hög röst är en teknik, att viska är en annan teknik, att använda gester samtidigt som en säger något är ytterligare en teknik. Att ställa frågor är en teknik, att tala med påståenden är också en teknik. Det finns obegränsat med tekniker och i träningen både finslipar vi dem vi redan använder och experimenterar med nya. Ett ingripande innehåller oftast flera olika tekniker samtidigt, som samspelar med varandra. Därför experimenterar vi också med hur tekniker kan kombineras på olika sätt.

hur tränar vi?

I ett rollspel iscensätter deltagarna en situation som innehåller något typ av förtryck. En eller flera deltagare tränar på att, som tredjepart, ingripa i den iscensatta situationen. Efter rollspelet analyserar deltagarna och civilkuragetränaren vilka tekniker som ingripandet innehöll och hur de påverkade maktdynamiken i situationen.

Vi har öppna träningar och ibland besöker vi grupper som behöver eller vill träna civilkurage. Läs mer om våra öppna civilkurageträningsytor, våra prova på eller utbilda dig till tränare.

Att skilja på sak och person innebär att skilja på den förtryckande
handlingen och personen som utförde förtrycket. I ett
ingripande kan en ingripa mot handlandet eller personen. Till
exempel stämplar »Du är sexist!« personen som sexist medan
»Det du just sa är sexistiskt!«, sätter fokus på hur något sades
och att det då blev sexistiskt. I vår metod och utifrån ickevåldsprinciper
försöker vi alltid ingripa mot sakfrågan, alltså
handlandet och utan att stämpla personen som en förtryckare.
På så sätt ger vi möjlighet för dem som beter sig förtryckande
att ändra sitt beteende och kanske i framtiden själv bli
någon som ingriper i liknande eller andra förtryck.

Att skilja på sak och person

illu 6.jpg
Dojo_Gbg.JPG
dojowebb.jpg
novi ritm 3.jpg
_B8A9383.jpg
_B8A5124.jpg
bottom of page