top of page

Kandidera till styrelsen, klimatkommittén eller utbildningskommittén!

INFÖR ÅRSMÖTESHELGEN DEN 19-20 MARS söker vi ledamöter till styrelsen, klimatkommittén samt utbildningskommittén! Är det du eller någon du känner? Nominera snarast möjligt, senast den 6 mars! Anmäl dig till årsmöteshelgen, som kommer äga rum i Göteborg, här.


Vad gör styrelsen?

Styrelsen samordnar arbetet med organisationens verksamhetsplan under året. Den driver föreningens strategiska arbete med exempelvis policys, finansiering, tematiska inriktningar, vid projekt arbetsgivaransvar, och skapar plattformar för att lokalföreningar (som har sin egen verksamhet), lokalgrupper och kommittéer ska träffas för gemenskap eller erfarenhetsutbyten. Det kan vara föreningshelger, reträtter, årsmötet eller andra forum.


Vi letar efter dig som vill engagera dig i exempelvis medlemsfrågor, föreningsutveckling, kommunikation, samordning, föreningsbyggande, finansiering och ekonomi eller helt enkelt bara vill lära dig mer om föreningsarbete i praktiken. Vi tror att du har ett stort intresse av civilkurageträning eller ickevåldsfilosofi. Vi behöver både skarpa analytiker, praktiska “do:ers” som gillar att styra upp saker och visionära personligheter. Styrelsen har möten ungefär varannan månad fysiskt eller digitalt. Formen för mötena bestämmer styrelsen i början av verksamhetsåret (fysiskt/digital, et beroende på ledamöternas behov). Alla ledamöter får praktisk träning i att använda feministiska mötestekniker.


Kassör?


Förutom ledamöter med olika intressen så letar vi också specifikt efter en kassör! En kassör för in kvitton i pärmar, stöttar och följer upp budget, har kontakt med revisorer, etc. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi!Vad gör klimatkommittén?

Klimatkommittén är en nystartad kommitté i föreningen och är en plattform för personer i föreningen som har extra intresse av klimat och miljö och vill använda Vardagens civilkurages ickevåldsmetoder i klimatkrisen. Gruppen bestämmer själva vad de vill göra under året och hur de lägger upp sitt arbete för att bidra till föreningens verksamhet. Det kan vara att arrangera eko-civilkurageträningar, starta en podd, delta på aktioner eller något helt annat.


Vad gör utbildnings- och metodkommittén?

Utbildningskommittén utbildar nya civilkuragetränare digitalt eller fysiskt. kommittén anordnar också vidareutbildningar och ibland träffar för tränare. Gillar du träning och utbildning? Har du erfarenhet av ickevåldsträning? Vill du bidra till format och metodutveckling utifrån ett ickevåldsperpektiv? Då är utbildningskommittén en kommitté för dig! Gruppen bestämmer själva vad de vill göra under året och hur de lägger upp sitt arbete utifrån verksamhetsplanen för året.


Hur nominerar eller kandiderar jag?

Nominera dig själv eller någon annan du tror passar till valberedningen@vardagenscivilkurage.se. Skriv kontaktuppgifter till den som nomineras så tar valberedningen kontakt. Nominera snarast möjligt, senast den 6 mars!Comments


bottom of page