top of page

Sök kurs i Eko-civilkurage!

I samarbete med Glokala folkhögskolan i Malmö presenterar vi nu en eftermiddags/kvällskurs på 25% med fem träffar. Start 22 oktober med träffar varannan vecka fram tills 17 december. Kl 16.00-19.00. Ansök innan den 9 oktober.

Vill du göra någonting i din vardag för klimatet? Vill du ha användbara verktyg för att kunna praktisera vardagsmotstånd, aktivism och ha konstruktiva klimatsamtal? Då är detta kursen för dig

Med hjälp av rollspel utvecklar vi reflexer för att lättare kunna ingripa mot till exempel klimathärskartekniker. Utifrån scenarier tagna från verkligheten övar vi upp vårt ekocivilkurage och våra förmågor att omvandla hopplöshet och passivitet till handling och aktivism. I kombination med praktisk träning kommer vi även att bygga en teoretisk grund tillsammans vilket ger oss möjligheter att skapa ett bättre samhälle.

Glokalas hemsida finns mer information om kursen, www.glokala.se. Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till lisa@glokala.se Vardagens civilkurage ♥ Glokala Folkhögskolan

bottom of page