top of page

Reträtt med Hopp & Motstånd

Under fem dagar i mitten på augusti träffades olika organisationer på retreaten Hopp & Motstånd. Vi i Vardagens civilkurage fick möjlighet att delta och fyra av oss (Samuel och Anna från nationella styrelsen samt Karin och Sofia från Vardagens civilkurage Göteborg) tränade deltagarna under dagarna i civilkurage, ickevåld och att själva hålla träningar.

Jag, Anna, fick själv uppleva det underbara i att träna igen, vara på ett läger där feministiska mötestekniker omfattade hela lägret och att ha en basgrupp att återvända till för reflektion. Jag har funderat mycket sen lägret på två saker, det första är hur skapar vi en rörelse där vi hela tiden skapar demokrati och jämlikhet?

Är vår formella struktur med lokalföreningar och en nationell förening det mest effektiva sättet eller är det genom vängrupper och andra typer av grupper? Beroende på vad vårt mål verkligen är kommer ju medlet (alltså sättet vi gör det på) vara styrande så mål och medel blir samma. Jag fortsätter gärna de här tankarna med er :) Vad tänker ni?

Den andra tanken är kring vikten av basgrupper, en grupp utanför ens huvudgrupp (t. ex. kurs, lokalförening eller arbetsplats) där en har tid och utrymme att reflektera och be om stöd. Jag gillar verkligen konceptet, strukturen gör att aktivismen och ens egen reflektion över sin egen aktivism får plats men på olika ställen. Det gör att när aktivismen är i fokus har vi rätt att enbart fokusera på det men också tryggheten i att vi vet att våra känslor och reflektioner får plats i basgruppen. Skriv gärna hur du tänker kring den här uppdelningen, är det något du har behov av?

Jag längtar redan tills nästa år när jag får utmana mina tankar och sätt att göra saker på!

bottom of page