top of page

Nytt material på världsmiljödagen!

Idag på världsmiljödagen den 5 juni lanserar klimatprata.se nya verktyg för att möjliggöra konstruktiva klimatsamtal. Genom samtal kan vi förändra världen – och den förändringen börjar i vår vardag!

Nya klimatsamtal har kommit att ta plats i relation till corona. Samtal som fokuserar på hur vi ställer om istället för tillbaka, som exempelvis minskning av flygresor och växthusgasutsläpp. Eller samtal som lyfter hur krishanteringen av pandemin bör ses som en generalrepetition för den ekologiska krisen. Det uppstår också problematiska uppfattningar om klimatkrisen och pandemin – som att vi inte skulle ha råd att prioritera klimatet. Men det är precis tvärtom – vi har inte råd att skjuta fram omställningen. Klimatsamtalen som leder till handling måste bli fler.

Idag på världsmiljödagen den 5 juni lanserar Vardagens Civilkurage genom projektet Klimatprata fler verktyg för att möjliggöra konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. På klimatprata.se finns metoder och tekniker för hur vi hanterar svårigheter, problematiska uppfattningar och klimathärskartekniker som förekommer i klimatsamtal. Klimatprata lyfter också hur vi kan starta olika former av klimatsamtal i vår vardag, som existentiella, kunskapande, kritiska, visionära eller lösningsfokuserade. Genom samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse.

I nylanseringen av Klimatprata.se finns nu nya texter om hur vi skapar ekologiska normer samt hur vi gör en vardagsanalys vilket är ett verktyg som ger en bild av hur våra liv i större utsträckning kan bidra till insatser för klimatet, och hur vi kan använda våra personliga tillgångar och sammanhang för omställning.

Att få upp klimatkrisen högst upp på dagordningen, där den permanent hör hemma, kräver att vi lyfter ämnet om och om igen. Såklart kan samtal i sig inte minska utsläpp av växthusgaser eller förhindra skogsavverkning. Däremot kan de skapa förutsättningarna för att få till mer långtgående förändringar inom olika områden. Genom Klimatprata.se hoppas vi nu att miljoner nya konstruktiva klimatsamtal ska få ta plats – samtal som förändrar världen.

bottom of page