top of page

Vi söker digital folkbildare!

Vi söker nu en digital folkbildare från och med augusti till vårt projekt Klimatprata, vid vårt kontor i Malmö på 80% augusti-januari 2020. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Ansök innan 7 juni.

I projektet arbetar vi med praktiskt träning i vardagliga klimatsamtal, metodutveckling, kommunikation- och informationsarbete, normförändring, eko-civilkurage och ickevåld. Vi stöttar också ungdomar och unga vuxna för att förverkliga sina egna idéer kopplat till miljö- och klimatkrisen. Vi samarbetar med klimatrörelsen och olika miljöorganisationer. Under våra träningar/workshops tränar vi oss exempelvis på hur vi kan ingripa mot klimathärskartekniker, bemöta tystnadskultur och uppgivenhet för att istället omvandla det till engagemang och handlingskraft.

Du kan läsa mer om vårt projekt klimatprata här.

Arbetsuppgifter

Som digital folkbildare inom projektet Klimatprata kommer du att:

 • Ta fram olika digitala resurser för att synliggöra projektet och projektets innehåll, vilket innebär kunskap och erfarenhet i relevant mjukvara för exempelvis video, bild, ljud.

 • Omvandla projektets befintliga material till digitala resurser för olika plattformar

 • Delta i processen av att utveckla en app och bidra med material (video, animationer, ljud…)

 • I nära samarbete med vår kommunikatör arbeta med spridning och synliggörande på sociala medier

Som digital folkbildare är du involverad i hela processen av att skapa olika digitala produkter inom projektet – från idéfas, förberedelser, manus (i samarbete med projektledare), inspelning/animering, redigering, färdigställande och till viss del spridning. Tjänsten förutsätter dock inte fördjupad kunskap på områden som klimat, miljö och ickevåld, då övrig personal har denna kunskap. Du arbetar med att vidga projektets kontaktnät och kanaler för att nå ut till bredare publik och etablera strategiska samarbeten med aktörer med stor räckvidd och bred plattform. Tjänsten rymmer även arbete med idéutveckling kring hur projektets kunskap och verktyg kan paketeras för att nå ut på brett plan eller till särskilda målgrupper, samt viss research. Eventuellt kommer tjänsten innebära fortbildning för övriga projektanställda i olika digitala verktyg / plattformar.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med video och ljud för att producera digitala, folkbildande resurser – särskilt riktade mot en ung publik i åldersgruppen 15-25 år. Du har de kunskaper och kompetenser som krävs för att ta en idé till en färdig produkt, inklusive kunskap i relevant mjukvara. Detta innefattar en förmåga att kunna sammanfatta och visualisera komplexa budskap på ett kärnfullt och lättbegripligt sätt, samt förmåga att arbeta i komplexa processer med större team med olika ansvar och mandat. Du har också ett intresse för projektets tematiska inriktning, dvs klimat- och miljöfrågor samt samhällsförändring.

Du kommer i stor utsträckning att arbeta på flexibla tider med flera olika arbetsuppgifter samtidigt, vilket fordrar att du har förmågan att strukturera upp din dag och ta eget ansvar. Du kommer att arbeta nära våra medarbetare på kontoret och ha direktkontakt med samarbetspartners, aktivister och experter. Du behöver därför kunna kommunicera tydligt och ha lätt för att samarbeta. Vi vill att du delar Vardagens civilkurages värderingar och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du har…

 • Erfarenhet av att driva hela processen av att utveckla digitala resurser från idé till slutprodukt

 • Praktiska färdigheter i relevant mjukvara för projektet (främst fokus på redigering av video och ljud, samt animationer)

 • Stor vana att arbeta i team

 • Förmåga och erfarenhet av att sammanfatta och visualisera komplexa budskap på ett kärnfullt och lättbegripligt sätt

 • Intresse för klimat och miljöfrågor

Det är meriterande om du har…

 • Tillgång till egen dator och mjukvara.

 • Erfarenhet av att arbeta med, eller format som passar sociala medier (Facebook och Instagram)

 • Ha befintliga kanaler till målgruppen 15-25 år och/eller etablerade kontakter till nätverk som når unga personer

 • Erfarenhet av engagemang i gräsrotsrörelser eller ideella organisationer

 • Kunskap och erfarenhet (exempelvis aktiv medlem, anställd, aktivist, ideellt, eller studier) av klimat och miljöorganisationer.

Arbetsvillkor

Tjänsten tillsätts i augusti 2020, motsvarar 80 % tjänstgöring och pågår tom januari 2020. Vi använder oss av målstyrd arbetstid vilket innebär flexibla arbetstider där arbete på kvällar och helger kan förekomma. Lönen beräknas på 28 000kr/mån motsvarande heltid.

Ansökningsprocess

Vi tillämpar en ickediskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket bl.a. innebär att istället för CV och personligt brev så svarar alla sökande på samma frågor, samt att ansökan är helt anonym. För att ansöka om tjänsten fyll i detta ansökningsformulär.

Sista ansökningsdag är den 7 juni kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar dessa till en strukturerad intervju och eventuellt arbetsprov.

Övrigt

Kolla gärna in vardagenscivilkurage.se och klimatprata.se för att få mer konkreta exempel på vad vi har för oss och hur vi arbetar. Har du frågor kontakta vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se.

bottom of page