top of page

Praktikant till Klimatprata!

Är du Vardagens civilkurages nya praktikant?

Vardagens civilkurage är en ideell och politiskt obunden ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Genom dialogövningar tränar vi tekniker i hur vi kan ingripa mot förtryck och ojämlika maktstrukturer för att istället skapa mer jämlikhet och demokrati. Vi riktar oss i första hand till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. Vardagens civilkurage har 7 lokalföreningar runt om i Sverige: Malmö, Göteborg, Växjö, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Värmland.

Vi söker nu en praktikant för HT 20 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Varför vill samtala om klimatet? Därför att det är genom samtal som vi kan förändra världen! Klimatprata är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. I maj går projektet in i sitt andra år.

I projektet arbetar vi med praktiskt träning i vardagliga klimatsamtal, metodutveckling, kommunikation- och informationsarbete,, normförändring, eko-civilkurage och ickevåld. Vi stöttar också ungdomar och unga vuxna för att förverkliga sina egna idéer kopplat till miljö- och klimatkrisen. Vi samarbetar med klimatrörelsen och olika miljöorganisationer. Under våra träningar/workshops tränar vi oss exempelvis på hur vi kan ingripa mot klimathärskartekniker, bemöta tystnadskultur och uppgivenhet för att istället omvandla det till engagemang och handlingskraft.

Du kan läsa mer om vårt projekt klimatprata här.

Arbetsuppgifter

Som praktikant inom projektet Klimatprata kommer du att:

 • Organisera, delta i, och leda träningstillfällen i klimatsamtal och eko-civilkurage.

 • Utföra research och framtagning av kunskapsunderlag till metodutveckling.

 • Skriva texter till projektets hemsida och producera material till sociala medier.

 • Arbeta med att sprida information om projektet, träffa samarbetspartners involvera deltagare samt nätverka.

 • Arbeta med olika utåtriktade aktiviteter för att nå målgruppen 15-25 år.

Som praktikant kommer du att arbeta både med utåtriktade aktiviteter men även med metodutveckling. Utåtriktat arbete kan exempelvis vara att organisera praktiska träningar, workshops, involvera målgruppen, synlighet av verksamheten med mera. Uppgifter rörande metodutveckling kommer att vara att bidra med texter, perspektiv på klimatkrisen, kommunikationsarbete med mera.

Du kommer att ta del av internutbildningar i Vardagens civilkurage, däribland en tränarutbildning. Resor till andra lokalföreningar och orter i Sverige kan förekomma. Utifrån ditt intresse har vi möjlighet att anpassa fokus för praktiken.

Vem söker vi?

Vi söker dig med ett starkt intresse för ämnen som samhällsförändring, ickevåld, aktivism – i synnerhet kopplat till klimat och miljö. Du har stor kunskap om klimatkrisen från naturvetenskapligt och/eller samhällsvetenskapligt perspektiv, och ett noggrant förhållningssätt till research och textproduktion. Du är engagerad för att skapa texter, material eller workshops som gör komplicerade fenomen lättillgängliga för allmänhet, särskilt unga personer.

Du kommer i stor utsträckning att arbeta på flexibla tider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du har förmågan att strukturera upp din dag och ta eget ansvar. Du kommer att arbeta nära våra medarbetare på kontoret och ha direktkontakt med samarbetspartners, aktivister och experter. Därför är det bra om du är en person som kommunicerar tydligt och är bra på att samarbeta. Vi vill självklart att du delar Vardagens civilkurages värderingar och trivs bra i prestigelösa arbetssammanhang.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du…

 • är inskriven på en relevant utbildning, exempelvis humanekologi, miljövetenskap, miljösociologi, socialantropologi, beteendevetenskap, fred- och konflikt, genusvetenskap, hållbarhetsstudier, pedagogik, etc.

 • Att du har en grundförståelse för klimatkrisen och kompetenser inom klimat- och miljö

Det är meriterande om du…

 • har erfarenhet av arbete eller engagemang i civilsamhälle.

 • tidigare deltagit på Vardagens civilkurages träningar eller varit involverad i våra aktiviteter.

 • tidigare har tagit del av utbildningar i civilkurage, konfliktingripande/-hantering eller ickevåld.

 • har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 15-25 år.

 • har erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.

 • har vana av att researcha, hantera information och formulera lättillgängliga texter.

Arbetsvillkor

Praktiken startar i september 2020, är på heltid och pågår under 20 veckor på vårt kontor i Malmö. Praktiken är ofinansierad och kräver att du är inskriven på högskola/universitet för att bli CSN-berättigad.

Ansökningsprocessen

Vi tillämpar en ickediskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket bl.a. innebär att istället för CV och personligt brev så svarar alla sökande på samma frågor, samt att ansökan är helt anonym. För att ansöka om tjänsten fyll i detta ansökningsformulär.

Sista ansökningsdag är den 20 april kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar dessa till en strukturerad intervju och eventuellt arbetsprov.

Övrigt

Kolla gärna in vår hemsida för att få mer konkreta exempel på vad vi har för oss och hur vi arbetar.

Har du frågor kontakta vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se

bottom of page