Our Recent Posts

Archive

Tags

Praktikant till Klimatprata!

Är du Vardagens civilkurages nya praktikant?

Vardagens civilkurage är en ideell och politiskt obunden ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Genom dialogövningar tränar vi tekniker i hur vi kan ingripa mot förtryck och ojämlika maktstrukturer för att istället skapa mer jämlikhet och demokrati. Vi riktar oss i första hand till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. Vardagens civilkurage har 7 lokalföreningar runt om i Sverige: Malmö, Göteborg, Växjö, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Värmland.

Vi söker nu en praktikant för HT 20 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag. Varför vill samtala om klimatet? Därför att det är genom samtal som vi kan förändra världen! Klimatprata är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. I maj går projektet in i sitt andra år.

I projektet arbetar vi med praktiskt träning i vardagliga klimatsamtal, metodutveckling, kommunikation- och informationsarbete,, normförändring, eko-civilkurage och ickevåld. Vi stöttar också ungdomar och unga vuxna för att förverkliga sina egna idéer kopplat till miljö- och klimatkrisen. Vi samarbetar med klimatrörelsen och olika miljöorganisationer. Under våra träningar/workshops tränar vi oss exempelvis på hur vi kan ingripa mot klimathärskartekniker, bemöta tystnadskultur och uppgivenhet för att istället omvandla det till engagemang och handlingskraft.

Du kan läsa mer om vårt projekt klimatprata här.

Arbetsuppgifter

Som praktikant inom projektet Klimatprata kommer du att:

  • Organisera, delta i, och leda träningstillfällen i klimatsamtal och eko-civilkurage.

  • Utföra research och framtagning av kunskapsunderlag till metodutveckling.

  • Skriva texter till projektets hemsida och producera material till sociala medier.

  • Arbeta med att sprida information om projektet, träffa samarbetspartners involvera deltagare samt nätverka.

  • Arbeta med olika utåtriktade aktiviteter för att nå målgruppen 15-25 år.

Som praktikant kommer du att arbeta både med utåtriktade aktiviteter men även med metodutveckling. Utåtriktat arbete kan exempelvis vara att organisera praktiska träningar, workshops, involvera målgruppen, synlighet av verksamheten med mera. Uppgifter rörande metodutveckling kommer att vara att bidra med texter, perspektiv på klimatkrisen, kommunikationsarbete med mera.

Du kommer att ta del av internutbildningar i Vardagens civilkurage, däribland en tränarutbildning. Resor till andra lokalföreningar och orter i Sverige kan förekomma. Utifrån ditt intresse har vi möjlighet att anpassa fokus för praktiken.

Vem söker vi?