top of page

Klimatprata.se lanserad!

Kör du fast i dina klimatsamtal? Eller känns det obekvämt att prata om ett stigmatiserat ämne, trots att du tycker det är viktigt? Nu är kampanjsidan klimatprata.se lanserad!

Alla samtal är inte bra samtal för klimatet. Samtal kan leda till uppgivenhet och passivitet, eller förstärka vissa problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen. Därför behöver vi verktyg för att skapa konstruktiva klimatsamtal som tränger undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse och istället skapa engagemang, handlingskraft och fördjupad förståelse! Nu finns tipsen samlade.

Klimatprata samlar verktyg och teori kring hur vi på olika sätt kan prata om vår tids ödesfråga – klimatkrisen. Kampanjen är en del av ett projekt som syftar till att skapa klimatsamtal i vardagen som gynnar den akuta strukturella omställning som behövs.

Projektet erbjuder unga personer mellan 15-25 år praktiska träningar genom rollspel och dialogövningar. Där tränar vi, genom olika samtalstekniker, att skapa konstruktiva klimatsamtal. Alla de tips och tekniker som vi tränar på – och problematiska klimatuppfattningar eller klimathärskartekniker som florerar och försvårar omställningen – har vi nu samlat på samma ställe under klimatprata.se. Vi behöver bli fler som pratar om klimatkrisen!

Har vi inte pratat klart, är det inte dags för handling? Samtal kan inte endast ses som förberedande för förändring eller handling. Vi samtalar innan, under och efter olika genomföranden. Vi vill ha mer snack och mer hockey! Att det händer så lite beror delvis på att vi pratar på fel sätt om klimatkrisen.

Om du vill vara med och bygga klimatprata eller få träning i klimatsamtal, kontakta vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se

bottom of page