top of page

Vardagsklimatet – vi tränar konstruktiva klimatsamtal

Sedan maj 2019 driver Vardagens Civilkurage projektet Vardagsklimatet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projekt kommer att pågå i tre år. Klimatet är vår tids ödesfråga och de omställningar som krävs för att förhindra omfattande förstöring av ekosystem och mänskliga samhällen är extremt brådskande.

Men hur skapar vi klimatsamtal för att väcka intresse, bygga gemenskaper och initiera omställningar; inte bara utbyta fakta och åsikter, eller vinna debatter? Hur förändrar vi rent konkret våra gemenskaper och sociala kretsar till att bli förändrings- och omställningsorienterade? Hur kan vi organisera oss för ickevåldsliga, kollektiva handlingar, aktioner och kampanjer? Hur utvecklar en annan relation till naturen som inte bygger på förstörelse och exploatering? Vi upplever att följande frågor ofta utelämnas i det offentliga samtalet kring klimatkrisen – det vill vi ändra på!

Vi tänkte nu berätta lite mer om vad som hänt hittills, men framförallt vad som är på gång! Vi som arbetar med projektet Vardagsklimatet är Frida Ekerlund, Gustaf Sörnmo och Ida Arneson. Vi är placerade i Malmö och vårt kontor ligger på Norra Grängesbergsgatan. Här har vi ett klimatbibliotek som du som är medlem i Vardagens Civilkurage gärna får komma och låna böcker ur.

Under våren och hösten har vi hållit i civilkurageträningar som fokuserat på konstruktiva klimatsamtal. Vi har bland annat deltagit på feministisk festival i Malmö där vi tränade på att ingripa mot destruktiva maskulinitetsnormer kopplat till klimatet. I samband med träningen höll forskaren Paul M Pulé, som forskar på ekologiska maskuliniteter, en föreläsning för oss.

Vi har också hållit i flera träningar på ABF i Malmö. Vi har då bland annat tränat på ingripa och förändra destruktiva härskartekniker i olika vardagssituationer. Det kan vara situationer där vi möts av klimatförnekande, vetenskaps*splaining, fakta-fetischism, klimathärskartekniker eller normer som möjliggör människors våld och övergrepp mot andra arter, naturen och planeten.

Genom träning i att skapa konstruktiva klimatsamtal bryter vi tystnadskultur, utmanar maktlöshet och uppgivenhet, väcker intresse och engagemang, samt skapar jordmån för organisering och handlande. Under träning utvecklar vi färdigheter i hur vi kan förändra normer och synsätt som legitimerar och/eller möjliggör förstöring av jorden (t.ex. normer kring konsumtion och slit-och-släng) och ersätta dessa med mer miljövänliga normer.

I oktober kombinerade vi en träning med ett panelsamtal på biblioteket Garaget i Malmö. Temat var “Höstensklimatmobiliseirngar – vad har hänt och hur går vi vidare?”. Panelen bestod av representanter från Fridays for Future, Extinction Rebellion Skåne och Göteborg, Klimatfrontens fossilgasgrupp samt Fältbiologerna. Det blev ett mycket givande samtal och vi hoppas göra liknande aktiviteter snart igen.

Vi har än så länge i huvudsak genomfört träningar i Malmö – men vi kommer gärna till andra städer. Hör av dig till oss om du vill att vi kommer till din stad.

Projektet Vardagsklimatet involverar flera olika aktiviteter och händelser, och en del är redan på gång nästa månad. Just nu utvecklar vi en metodbok kring konstruktiva klimatsamtal. I november kommer också vår kampanj Klimatprata! att lanseras, så höll ögonen öppna! Den involverar flera spännande aktiviteter så det vill ni inte missa. I samband med lanseringen av kampanjen kommer det bland annat finnas en möjlighet för dig som är 15-25 år och som vill arbeta långsiktigt med klimatkrisen att söka egna medel för att arrangera aktiviteter.

Håll utkik på Facebook och Instagram!

Vill du veta mer? Mejla oss på vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se eller skriv till oss på våra sociala medier.

Hälsningar,

Team Vardagsklimatet

bottom of page