top of page

Vi söker en projektassistent (50%)

Nu söker vi en projektassistent till projektet Vardagsklimatet på 50%. Arbetsplatsen finns i Malmö och tjänsten startar den 1 oktober. Ansök senast den 18 augusti!

Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Vi arbetar med en metod som är baserad på rollspel och dialogövningar. I iscensatta situationer tränar vi tekniker i hur en kan ingripa mot förtryck och orättvisor i våra vardagar.

I vårt nya projekt Vardagsklimatet ligger fokus på klimatkrisen. Projektet vänder sig till unga personer i åldrarna 15-25 år med insatser som workshops där vi använder metoder som rollspel och dialogövningar och praktiskt tränar på att, genom olika tekniker, skapa olika typer av samtal och normer. Vi har också att ha intensivutbildningar för blivande klimattränare som kommer hålla workshops på olika orter runt om landet. Förutom egenarrangerade träningar samarbetar vi också med ett antal ungdoms- och miljöorganisationer, vilket gör det möjligt för våra teman, metoder och förhållningssätt att användas och spridas vitt och brett. Projektet stöttar även ungas klimataktivism genom att ge rådgivning och coachning i samband med aktioner och kampanjer.

Mer information om projektet hittar du här.

Arbetsuppgifter

Som projektassistent i Vardagsklimatet kommer du att:

 • Utveckla och bredda vårt kontaktnät till unga personer och aktivister i klimatrörelsen.

 • Stötta ungas egna klimatinitiativ genom coachning och olika stödinsatser.

 • Medarrangera träningar i klimatsamtal och eko-civilkurage.

 • Fungera som bollplank för projektets metodutveckling och kunskapsbas.

 • Research kring ungas klimatengagemang.

 • Synliggöra projektet och dess verksamheter via sociala medier.

Som projektassistent arbetar du alltså främst mot unga, klimatengagerade personer i Skåne, genom nätverkande och kontaktskapande, coachning samt mindre workshops och träningsinsatser. Du arbetar nära projektets övriga anställda, där ni tillsammans skapar förutsättningar för hållbarhet, spridning och ett omfattande samhällsavtryck. Du kommer att ta del av internutbildningar som Vardagsklimatet organiserar under hösten, troligtvis 14-15 september (alltså innan själva tjänsten formellt startar).

Vem söker vi?

Vi söker dig som tycker om att engagera och involvera unga personer, är van vid interaktiva metoder/övningar och är intresserad av att bygga folkrörelser tillsammans med andra. Du har goda organisatoriska egenskaper och ett starkt intresse för frågor som berör klimat och aktivism. Du är lösningsfokuserad, engagerande, nyfiken samt har erfarenhet av folkbildande arbete och vissa enklare administrativa uppgifter. Du kommer att arbeta relativt självständigt på flexibla tider med flera olika saker samtidigt, vilket fordrar att du har förmågan att ta initiativ och prioritera, strukturera upp din tid och ta eget ansvar. I ditt arbete kommer du arbeta på olika nivåer, med direktkontakt till unga personer, samarbetspartners och projektledningen – därför är det bra om du är en person som kommunicerar tydligt och är bra på att samarbeta. Vi vill självklart att du delar våra värderingar och trivs i prestigelösa arbetssammanhang. Ingen tidigare arbetslivserfarenhet krävs. Arbete på kvällar och helger förekommer.

Kvalifikationer

Det är ett krav att du…

 • är aktiv i klimatrörelsen och/eller har kontaktnät till unga klimataktivister.

 • har ideell/professionell erfarenhet av klimat- och miljöfrågor.

 • har ideell/professionell erfarenhet av att arbeta med unga personer i åldern 15-25 år med interaktiva metoder.

 • kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska, och har erfarenhet av informationsspridning via sociala medier.

 • är under 26 år vid ansökningstillfället.

Det är meriterande om du…

 • har erfarenhet av att hålla workshops, utbildningar och/eller processleda grupper.

 • tidigare deltagit på någon av Vardagens civilkurages träningar eller varit involverad i någon av våra verksamheter.

 • tidigare har tagit del av utbildningar i civilkurage, konfliktingripande/-hantering, ickevåld, eller hållit i träningar själv.

 • har en utbildningsbakgrund som är relaterat till projektets inriktning.

Arbetsvillkor

Tjänsten är på 50% tjänstgöringsgrad fr.o.m. 2019-10-01 – 2020-03-31 med stor möjlighet till förlängning. Vårt kontor är i Malmö. Lönen beräknas utifrån en heltidslön på 25.000 kr/månad. Arbetsgivare är organisationen Vardagens civilkurage.

Ansökningsprocessen

Vi tillämpar en ickediskriminerande kompetensbaserad rekryteringsmetod, vilket bl.a. innebär att istället för CV och personligt brev så svarar alla sökande på samma fem frågor, samt att ansökan är helt anonym. För att ansöka om tjänsten fyll i denna enkät.

Sista ansökningsdag är 18 augusti 2019 kl 23.59. Därefter väljer vi ut de mest relevanta ansökningarna och kallar dessa till en strukturerad intervju och eventuellt arbetsprov.

Övrigt

Har du frågor kontakta oss på vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se

QR-kod som tar dig till ansökningsformuläret.

bottom of page