top of page

Växjös årsmöte

Den 24:e februari var det dags, vårt allra första ordinarie årsmöte i Växjö lokalförening! Peppen i planeringen var hög och vi planerade ambitiöst att erbjuda deltagare tre olika möjligheter till träning och fördjupning inom civilkurage och ickevåld.

  • en civilkurageträning med vår tränare Anna

  • en ickevåldsworkshop med tränaren Thea

  • en träning i jämställda mötestekniker med Tessan

Nu visade det sig att många i Växjö gjorde annat denna ovanligt soliga dag men mötet hade ändå fem röstberättigade medlemmar och två nya medlemmar närvarande! Dagordningen var väl förberedd och trots imponerande 12 (!) propositioner från styrelsen lyckades vi hålla tiden för det formella mötet till under en timme. Då styrelsen enbart består av tre personer i Växjö beslutade vi oss också för att fortsätta kalla till föreningsmöten där alla engagerade medlemmar kan delta för att planera aktiviteter och fördela ansvarsområden istället för att ha traditionella styrelsemöten under året – ett experiment för att sprida engagemang och makt i föreningen. Därefter fikade vi och bestämde oss gemensamt för att genomföra civilkurageträningen alla tillsammans istället för de andra aktiviteterna. Dagen avslutades klockan 15.00 och vi tackar avgående styrelse för ett fantastiskt jobb med att bygga rutiner för föreningen – nu kan vi fortsätta med en bra grund för vårt andra år som förening!

bottom of page