top of page

Välkommen på releasefest!

Äntligen släpper vi vårt metodmaterial: Boken INGRIP! – En handbok i vardagligt civilkurage! Här finner du inbjudan till att delta lördagen den 24 mars kl 19.00-21.30 i Malmö. För dig som är intresserad av civilkurage och civilkurageträning.

När: Lördag den 24 mars kl 19.00-21.30

Var: Rolfsgatan 7b, Malmö

Vardagens civilkurage startades 2015 med stöd av allmänna arvsfonden. Projektets mål var att hålla civilkurageträningar för barn, ungdomar och unga vuxna. Sedan 2015 har vi hållit i över 200 träningar med över 1000 deltagare i åldrarna 15-25 år.

Boken “Ingrip – En handbok i vardagligt civilkurage” är ett metodmaterial skrivet av projektledarna och ges ut genom förlaget Trinambai. Boken innehåller teori och metod för dig som är intresserad av civilkurageträning. Genom att ingripa som tredje part blir passiva åskådare aktiva medskapare av våra samhällen. Författarna har hållit i civilkurageträningar sedan projektets början och varit med och bildat organisationen.

Tillsammans skapar vi mer civilkurage!

Anmäl dig genom detta formulär.

bottom of page