I Vardagens civilkurage tränar vi på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Ofta tränar vi på att ingripa mot handlingar som en eller flera personer utövar, och ofta tränar vi på att ingripa själv, tillsammans med en eller två andra personer. Vi tränar inte lika ofta på att ingripa i större grupper. Det kan kännas svårare att veta hur en ska ingripa mot stora förtryckande strukturer när de kan kännas övermäktiga. Men dessa typen av ingripanden behövs också.

Fredsforskaren Gene Sharp var intresserad av Ghandi, ickevåld och metoder för ickevåldslig kamp. Hans mest kända är den lista på 198 metoder för samhällsförändrin...

Please reload

Please reload

Taggar

Gratis 2020!