Äntligen släpper vi vårt metodmaterial: Boken INGRIP! – En handbok i vardagligt civilkurage! Här finner du inbjudan till att delta lördagen den 24 mars kl 19.00-21.30 i Malmö. För dig som är intresserad av civilkurage och civilkurageträning.

När: Lördag den 24 mars kl 19.00-21.30

Var: Rolfsgatan 7b, Malmö

Vardagens civilkurage startades 2015 med stöd av allmänna arvsfonden. Projektets mål var att hålla civilkurageträningar för barn, ungdomar och unga vuxna. Sedan 2015 har vi hållit i över 200 träningar med över 1000 deltagare i åldrarna 15-25 år.

Boken “Ingrip – En handbok i vardagligt civilkurage” är ett metodmaterial skrivet av projek...

Please reload

Please reload

Taggar

Gratis 2020!