Vad möter du för svårigheter i dina klimatsamtal?  Och hur hanterade du de? Vilka samtalstekniker kan vi använda när svårigheter uppstår? Vi söker nu klimatpratare för att utveckla texter om klimatsamtal på klimatprata.se

Onsdagen den 6 maj kl 17.00-18.00 kommer vi ha en digital träff där vi pratar om svårigheter i klimatsamtal med utgångspunkt på svårigheter vi kan möta i klimatsamtal. Finns det något som kan utvecklas här? Fördjupas? Finns det samtalstekniker du saknar? Vi kommer också att prata om hur klimatprata.se används eller kan användas i vardagen.

Vill du hänga med? Klart du vill! Både nya och gamla läsare på klimatprata.se ä...

Är du Vardagens civilkurages nya praktikant?

Vardagens civilkurage är en ideell och politiskt obunden ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Genom dialogövningar tränar vi tekniker i hur vi kan ingripa mot förtryck och ojämlika maktstrukturer för att istället skapa mer jämlikhet och demokrati. Vi riktar oss i första hand till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. Vardagens civilkurage har 7 lokalföreningar runt om i Sverige: Malmö, Göteborg, Växjö, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Värmland. 

Vi söker nu en praktikant för HT 20 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar t...

Please reload

Please reload

Taggar

Gratis 2020!