Vardagens Civilkurage riks valberedning söker dig som är

intresserad av att vara med och påverka! Vi är en spännande och växande förening med mycket engagemang. Partipolitiskt och religiöst obundet kämpar vi för mer civilkurage i samhället! Vi söker dig som vill sitta i den nationella styrelsen under 2019.

Vardagens Civilkurage är en medlemsorganisation och är en del av ickevåldsrörelsen. Vår verksamhet bygger på praktiska träningar i civilkurage. Här finns det stort utrymme för dig att växa och lära dig saker. Vi vill vara en mötesplats för personer som delar intresset för mer civilkurage i vardagen och vill nå ut till en bred målgrup...

I Vardagens civilkurage tränar vi på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Ofta tränar vi på att ingripa mot handlingar som en eller flera personer utövar, och ofta tränar vi på att ingripa själv, tillsammans med en eller två andra personer. Vi tränar inte lika ofta på att ingripa i större grupper. Det kan kännas svårare att veta hur en ska ingripa mot stora förtryckande strukturer när de kan kännas övermäktiga. Men dessa typen av ingripanden behövs också.

Fredsforskaren Gene Sharp var intresserad av Ghandi, ickevåld och metoder för ickevåldslig kamp. Hans mest kända är den lista på 198 metoder för samhällsförändrin...

Please reload

Please reload

Taggar

Gratis 2020!