Taggar

Hjälp oss utveckla klimatprata.se!

Vad möter du för svårigheter i dina klimatsamtal? Och hur hanterade du de? Vilka samtalstekniker kan vi använda när svårigheter uppstår? Vi söker nu klimatpratare för att utveckla texter om klimatsamtal på klimatprata.se Onsdagen den 6 maj kl 17.00-18.00 kommer vi ha en digital träff där vi pratar om svårigheter i klimatsamtal med utgångspunkt på svårigheter vi kan möta i klimatsamtal. Finns det något som kan utvecklas här? Fördjupas? Finns det samtalstekniker du saknar? Vi kommer också att prata om hur klimatprata.se används eller kan användas i vardagen. Vill du hänga med? Klart du vill! Både nya och gamla läsare på klimatprata.se är välkomna, och deltagare som tränat med oss i våra civil

Praktikant till Klimatprata!

Är du Vardagens civilkurages nya praktikant? Vardagens civilkurage är en ideell och politiskt obunden ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Genom dialogövningar tränar vi tekniker i hur vi kan ingripa mot förtryck och ojämlika maktstrukturer för att istället skapa mer jämlikhet och demokrati. Vi riktar oss i första hand till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. Vardagens civilkurage har 7 lokalföreningar runt om i Sverige: Malmö, Göteborg, Växjö, Stockholm, Uppsala, Dalarna och Värmland. Vi söker nu en praktikant för HT 20 till vårt projekt Klimatprata vid vårt kontor i Malmö. Klimatprata syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i vår vardag.

Gratis 2020!