Taggar

Vardagens civilkurage på Urkult 2019!

Även i år fick Vardagens civilkurage chansen att få representeras och värva medlemmar på solidaritetstorget på festivalen Urkult vid Nämforsen. I början av augusti gick tåget från Uppsala till Näsåker där vi välkomnades av sol och en relativt varm älv. Tillsammans med ett tjog andra föreningar som på olika sätt arbetar med solidaritet presenterade vi föreningens arbete för intresserade festivalbesökare. Urkultsfestivalen är en folkfest med artister och kultur från alla världens hörn och med tydligt solidarisk inriktning. Festivalen har även ett tydligt klimatengagemang som genomsyrar hela festivalupplevelsen. På torget träffade vi människor som vi fick möjligheten att informera och inspirera

Är du vår nya praktikant?

Vi söker en person som vill praktisera på vårt kontor i Malmö under vårterminen. Ansök innan den 27 oktober via länken nedan! Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation som arbetar med praktisk träning i civilkurage. Vi arbetar mestadels med rollspel och dialogövningar. I iscensatta situationer tränar vi tekniker i hur en kan ingripa mot förtryck och ojämna maktstrukturer. Vi riktar oss i första hand till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-25 år. I projektet Vardagsklimatet fokuserar vi särskilt på situationer som är kopplade till klimatkrisen. Vi jobbar bland annat med träning i vardagliga klimatsamtal, normförändring, eko-civilkurage och ickevåldsaktivism, i nära samarbete med klim

Gratis 2020!