Taggar

Växjös årsmöte

Den 24:e februari var det dags, vårt allra första ordinarie årsmöte i Växjö lokalförening! Peppen i planeringen var hög och vi planerade ambitiöst att erbjuda deltagare tre olika möjligheter till träning och fördjupning inom civilkurage och ickevåld. en civilkurageträning med vår tränare Anna en ickevåldsworkshop med tränaren Thea en träning i jämställda mötestekniker med Tessan Nu visade det sig att många i Växjö gjorde annat denna ovanligt soliga dag men mötet hade ändå fem röstberättigade medlemmar och två nya medlemmar närvarande! Dagordningen var väl förberedd och trots imponerande 12 (!) propositioner från styrelsen lyckades vi hålla tiden för det formella mötet till under en timme. Då

Gratis 2020!